História terminálov

V prípade komponentov, ako sú izolačné koncovky, hlavný trend vo vývoji v skutočnosti nie je rovnaký.Pokiaľ ide o jeho jasnejšie pre izolačné koncovky, z hľadiska jeho vplyvu na výrobu je obzvlášť zrejmé, v prvom rade, pokiaľ ide o jeho výkon, v skutočnosti to znamená, že zákazníci znižujú objednávky, okrem toho je v skutočnosti zlý konkurencia pre rovesníkov sa zintenzívnila.
Z hľadiska aktuálnej situácie izolačnej koncovky by sme jej mali venovať pozornosť, v skutočnosti by to malo byť kruté aj dnes, krutejšie zajtra, pozajtra je veľmi krásne, ale drvivá väčšina ľudí zajtra zomrie. noc túto vetu.V tomto ohľade musíme pochopiť, že je to ťažké pre rozvoj podnikania, ťažké pre podnikanie

Aby dobré produkty formovali dobrú značku, nechajte značku propagovať kvalitu výrobkov, nechajte značku produktu hovoriť“, spoločnosť má najvyššiu prioritu, domáce podniky v Číne sú v súčasnosti krajiny na úrovni industrializácie, priemyselné priemysel produktov sa rýchlo rozvíja, elektronika, komunikačné pole sa zároveň zvyšuje, priemysel elektronických súčiastok sa rýchlo rozvíja, čo vedie k terminálovým blokom rozvoj priemyslu, prakticky už nie je cena rozdielu, nízka kvalita argumentu , Zmena je terminál pole inscenované nie "dym značky vojny.

Úloha udržať udržateľný rozvoj terminálového priemyslu je stále veľmi náročná.Terminál prelomiť tradičný rámec podniku, urobiť skutočný terminálový podnik, je potrebné venovať pozornosť efektívnosti, efektívnosti, nákladom, riadeniu, v súlade so zákonom o rozvoji terminálového priemyslu zvládnuť veci, prelomiť putá tradičného rámca terminálu, podnikového systému a mechanizmu, spôsobu kontroly, organizačnej štruktúry atď., aby sa uskutočnila radikálna reforma.Podľa požiadaviek „presného polohovania, jasných funkcií, výkonného ovládania a efektívnosti“ prelomíme tradičný marketingový režim terminálového priemyslu.Štrukturálne prispôsobenie terminálového priemyslu je prvou podmienkou, aby každý veľký terminálový podnik obstál na medzinárodnom trhu terminálov.


Čas odoslania: 26. apríla 2022